Dielektrika

Fyzika normálních dielektrik

Úvod do kvantové mechaniky

    Makroskopický popis dielektrika za normálních podmínek velice dobře odpovídá skutečnosti. Pokud však chceme popsat dielektrikum na mikroskopické úrovni, musíme použít kvantovou mechaniku. Výhodnost kvantově mechanického popisu se rovněž projeví při nízkých teplotách či vysokém tlaku.

Jednotlivé kapitoly Úvodu do kvantové mechaniky jsou k dispozici pod následujícími odkazy:

Vlnová funkce a vlnová rovnice
Operátory kvantové mechaniky
Ortogonalita a ortonormalita
Diracova symbolika
Matice hustoty
Závislost matice hustoty na čase
Kvantově mechanický pohled na dielektrickou konstantu


Zpět na Kvantově mechanický pohled na dipólový moment