Dielektrika

Fyzika normálních dielektrik

Bernhard Gross (1905 - 2002)

    Bernhard Gross patří mezi nejvýznamnější brazilské fyziky. Narodil se v Německu v roce 1905, ale těsně (1933) po ukončení doktorského studia ve Stuttgartu se vydal na cestu do Brazílie. V dětství navštívil Brazílii společně se svou matkou a právě tato návštěva v něm zanechala tak silný dojem, že se rozhodl strávit většinu svého života v této zemi. V dnešní době není taková cesta nic výjimečného, ale v roce 1933 trvala celé týdny plavby po moři. Musím rovněž připomenout, že Gross v době svého příjezdu nemluvil portugalsky. To nebránilo tomu, aby již po roce stráveném v Brazílii dokázal publikovat články v portugalštině. Během svého života velmi často cestoval mezi Evropou, Spojenými státy a Brazílií. Kromě výzkumu elektretů a termodielektrického jevu se Bernhard Gross věnoval i dalším fyzikálním oborům. Byl rovněž výborný matematik. Jako jeden z prvních rozpracoval využití Diracovy delta funkce z hlediska integrální analýzy.

bernhard grossbernhard gross
Obr. 1 - Bernhard Gross

    Mezi největší úspěchy tohoto nesmírně pracovitého vědce patří matematický popis termodielektrického jevu či výzkum viskoelasticity. Jeho práce položily základy fyzikálního výzkumu v Brazílii. V letech 1957 - 1958 reprezentoval Brazílii v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii. Byl prvním vědcem, který zkoumal radioaktivní spad na jižní polokouli, který byl způsobený termonukleárním výbuchem na polokouli severní. Vyvinul také tzv. Comptonův dozimetr, který byl využíván americkou armádou k detekci záření gama během nukleárních testů. Během svého života publikoval více než 200 odborných článků v brazilských i mezinárodních časopisech.


Creative Commons License
Webová prezentace tématu o dielektrikách, jejímž autorem je Mgr. Martin Tomáš, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika.