Dielektrika

Fyzika normálních dielektrik

Pozornost

   Na jedince působí okolí mnoha podněty, ale pouze některé jsou vnímány či vyvolávají pozornost. Tento stav je charakteristický tím, že jsme koncentrováni na jednu oblast dějů a ostatní odsouváme do pozadí a dále je vědomě neanalyzujeme. Některé výzkumy naznačují, že pouze miliontina až biliontina podnětů je předávána od smyslových orgánů do vědomí (A. Hajos, 1972). Pozornost může být koncentrována na objekty mimo nás a stejně dobře i na vlastní tělo či mysl. Pozornost můžeme rozdělit na dva základní typy. Rozeznáváme pozornost věnovanou nějaké činnosti - hledání vhodného obchodu na ulici, pozornost člověka při práci, sledování televizního programu apod. Takové pozornosti říkáme "záměrná". Existuje však i druh pozornosti, která není úmyslná. Jedinec se může zaměřit na oblast dějů mimoděk a této pozornosti říkáme "bezděčná". V okamžiku zaměření pozornosti jedním směrem do značné míry ignorujeme ostatní vjemy a podněty. Například během hry či jiné zajímavé činnosti se plně koncentrujeme a ostatní vjemy odsouváme na okraj vědomí - neuvědomujeme si, že v místnosti hraje rádio. Tento jev byl i laboratorně zkoumán u kočky, v jejíž přítomnosti spustili badatelé metronom. Údery metronomu se projevovaly jako měřitelné výchylky v mozkových potenciálech. V okamžiku, kdy kočce byla ukázána myš, výchylky přestaly být měřitelné - jako by kočka náhle ohluchla. Fyziologicky můžeme tento jev vysvětlit jako optimální excitaci určité korové oblasti, zatímco jiné oblasti jsou ve fázi útlumu.
    Činitele pozornosti můžeme rozdělit na činitele vnitřní a vnější. Za vnitřní činitele můžeme považovat aktuální potřeby (hladovějící člověk zaměřuje svoji pozornost na jídlo), zájmy (člověk zajímající se o auta si snadno povšimne nějakého méně obvyklého modelu během procházky městem) a aktuální praxi (podnikatel věnuje pozornost konkurentům a jejich výrobním strategiím). Vnějšími činiteli jsou podněty, které jsou něčím nové, náhlé, neobvyklé, kontrastní a relativně intenzivní (v tichém prostředí upoutá pozornost i nepatrně hlučný zvuk).
    Funkce pozornosti je tedy selektivní. Pozornost vyvolávají takové podněty, které jsou nějakým způsobem významné nebo něco významného signalizují (siréna, zvon, klakson).


Zpět na úvodní stránku                                        Zpět na Kapitoly z obecné psychologie