Dielektrika

Fyzika normálních dielektrik

Ortogonalita a ortonormalita


Ortogonalita a ortonormalita
    Pokud pro dvě libovolná a funkce , platí vztah
,        (14 - U)
nazýváme tyto funkce ortogonálními.
Platí-li pro funkce vztah
,        (15 - U)
mluvíme o ortonormálnosti těchto funkcí. Symbol je nazýván Kroneckerovým delta, přičemž platí
               
.               
Kroneckerovo delta tedy v n-rozměrném prostoru představuje vždy jednotkovou matici, například
.               


Zpět na Úvod do kvantové mechaniky