Dielektrika

Fyzika normálních dielektrik

Malachit

    malachit
Obr. 1p - Malachit

Autor snímku: Jon Zander