Dielektrika

Fyzika normálních dielektrik

Limonit

    limonit
Obr. 1n - Limonit

Autor snímku: Luis Miguel Bugallo Sánchez