Dielektrika

Fyzika normálních dielektrik

Franklinit

    franklinit
Obr. 1i - Franklinit

Autor snímku: Dave Dyet - http://www.dyet.com/