Dielektrika

Fyzika normálních dielektrik

Dielektrická konstanta práškových minerálů

    V roce 1936 změřil Joseph Leon Rosenholtz ve spolupráci s D. T. Smithem dielektrickou konstantu rozličných práškových minerálů. Dielektrická konstanta byla změřena při frekvenci f=60 Hz a teplotě 20°C.

Obr. 1 - Joseph Leon Rosenholtz
    Výsledky měření jsou uvedeny v následující tabulce.
látka dielektrická konstanta látka dielektrická konstanta
apatit 5,72 kaolinit 11,18
arsenik 10,23 korund 5,35
azurit 5,59 labradorit 6,98
baryt 7,86 limonit 6,95
beryl 5,73 magnezit 6,99
chalcedon 8,08 malachit 6,23
diaspor 6,17 muskovit 10
dolomit 8,45 olivín 6,77
franklinit 9,37 rutil 5,85
halit 7,33 topaz 6,09
Tab. 1 - Dielektrická konstanta práškových minerálů

    Jednotlivé minerály si můžete prohlédnout kliknutím na odkaz u příslušného minerálu.