Dielektrika

Fyzika normálních dielektrik

Úvod

sample image    Dielektrika jsou velice širokou skupinou materiálů. Jejich využití v elektronice a dalších oborech je obrovské. Přestože se jedná o důležité a běžné látky, výuka vlastností dielektrik na základních a středních školách pokrývá pouze několik málo vyučovacích hodin. Tyto stránky jsou rozděleny do několika částí. V teoretické části je podán výklad vlastností dielektrik, v části didaktické jsou uvedeny některé experimenty demonstrující vlastnosti dielektrik. Cílem stránek je shrnutí problematiky do celku, který usnadní výuku na základních a středních školách.

    Základní veličiny a vztahy potřebné pro pochopení fyzikálního popisu dielektrik jsou uvedeny na následující stránce:

Základní veličiny a vztahy

    Stránky jsou rozšířeny o kapitoly z obecné psychologie a didaktiky. Tyto kapitoly obsahují elementární zákonitosti z jednotlivých oborů aplikované na výuku problematiky dielektrik. Pro jejich obecnou platnost je třeba tyto zákonitosti respektovat při výuce jakéhokoliv tématu.

Kapitoly z obecné psychologie

Kapitoly z didaktiky

Creative Commons License
Webová prezentace tématu o dielektrikách, jejímž autorem je PhDr. Martin Tomáš, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika.