Dielektrika

Fyzika normálních dielektrik

Didaktika problematiky

    Tato část se zabývá výukou problematiky dielektrik.

Historie výzkumu dielektrik - první pokusy s dielektriky, Faradayův výzkum

Praktická aplikace vlastností dielektrik - využití dielektrik v technické praxi, rozdělení kondenzátorů

Pokusy s dielektriky - frekvenční a teplotní závislost dielektrické konstanty kompozitních dielektrik

Řešené příklady - několik početních úloh zabývajících se vlastnostmi dielektrik

Další úvahy - náměty laboratorních úloh a některé zajímavé poznatky o dielektrikách