Dielektrika

Fyzika normálních dielektrik

Taxonomie psychomotorických cílů podle H. Davea

    Tato taxonomie je jednou z nejstarších v této oblasti, vznikla v roce 1968. Dave rozlišuje 5 úrovní, které dále člení do subkategorií.

1.    imitace (nápodoba)
    Žák pozoruje činnost a začíná ji napodobovat. Imitace probíhá na bázi vnějších podnětů a pozorování. Tuto úroveň dále členíme do subkategorií:
 • impulsivní nápodoba
 • vědomé opakování

2.    manipulace (praktická cvičení)
    Na této úrovni žák dokáže uskutečnit určitou činnost dle slovního návodu. Dokáže rovněž vybrat konkrétní činnost podle vhodnosti k řešení daného úkolu. Můžeme také pozorovat zlepšení manipulace s nástroji. Subkategorie této úrovně jsou:

 • manipulace podle instrukce
 • manipulace podle výběru
 • manipulace za účelem zpevňování

3.    zpřesňování
    Žák již dokáže vykonávat daný úkol relativně přesně a rychle. Činnost je vykonávána s větší účinností než v předchozích úrovních. Rozeznáváme tyto subkategorie:

 • reprodukce
 • kontrola

4.    koordinace
    Tuto úroveň charakterizujeme jako koordinovaný sled různých činností, přičemž pohybové výkony jsou vnitřně soudržné. Subkategorie této úrovně jsou:

 • sekvence (přenesení jedné činnosti na druhou)
 • harmonie (plynulý soulad jednotlivých činností)

5.    automatizace
    V činnosti žáka se projevují pohybové automatismy, které výrazně zefektivňují průběh činnosti. Při vynaložení malého úsilí je činnost maximálně účinná - maximum výkonu při minimu energie. Úroveň dále členíme do 2 subkategorií:

 • částečné zautomatizování
 • úplné zautomatizování


Zpět na úvodní stránku                Zpět na Didaktika                Zpět na Taxonomie výukových cílů