Dielektrika

Fyzika normálních dielektrik

Další úvahy

Stránky jsou rozšířeny o následující témata:

Kvantově mechanický pohled na dipólový moment - poměrně málo známé odvození kvantově mechanického vztahu pro dipólový moment

Dielektrická konstanta roztoků - námět na laboratorní práci 

Flexoelektrický jev - souvislost mezi nehomogenní mechanickou deformací a polarizací dielektrika

Měření dielektrické konstanty ledu - námět na laboratorní práci

Dielektrická konstanta práškových minerálů - výsledky měření Josepha L. Rosenholtze

PowerPointové prezentace - výukové prezentace zaměřené na vybraná témata nauky o dielektrikách

Elektrické vlastnosti biologických materiálů - Elektrická vodivost či dielektrická konstanta lidských tkání a další zajímavá témata

Ostatní články nesouvisející s dielektriky - fyzikální princip balančního náramku