Dielektrika

Fyzika normálních dielektrik

Časté chyby při vymezování výukových cílů

    Při vymezování a formulování výukových cílů se učitelé často dopouštějí chyb. Mezi nejčastější patří:

1.    Příliš obecné vymezení výukového cíle
    Při příliš obecné formulaci výukového cíle není jasné, co konkrétně se žák ve výukové jednotce naučí, jaké způsoby řešení použije, jaké dovednosti budou rozvíjeny a jaký dopad bude mít výuka na postoje žáka spojené s učivem nebo stylem práce. Příkladem může být:
"Zákonitosti vedení proudu v kovech"
"Naučit se pracovat s grafy"
"Cílem vyučovací hodiny je řešení úloh z elektrostatiky"

2.    Ztotožnění cíle s tématem vyučovací jednotky
    U takto formulovaného cíle není specifikován rozsah a úroveň osvojení daného cíle. Například:
"Termodielektrický jev"
"Mechanismy polarizace dielektrik"
"Dielektrická konstanta"

3.    Cíl popisuje zamýšlenou činnost učitele
    Takto formulovaný cíl nevymezuje konkrétní požadavky na kompetence žáků, požadovaný výkon a na pozorovatelnou a kontrolovatelnou činnost. Například:
"Demonstrovat polarizaci dielektrik"
"Cílem vyučovací hodiny je seznámit studenty s elektrety"
"Vysvětlit fyzikální veličinu elektrický proud, naučit měřit žáky měřit elektrický proud a napětí"Zpět na úvodní stránku                Zpět na Didaktika                Zpět na Taxonomie výukových cílů